MyCity במשבר הקורונה הבינלאומי

רק לאחר אסון התאומים בשנת 2001, בו תועדו כ 25,000 פצועים והרוגים, ומאות חברות שנפגעו קשות, למד העולם להתמודד עם אסונות בקנה מידה דומה, בעיקר בהיבטים של אבטחת המולדת ובטחון המידע, ותחומים אלו התפתחו לאין שיעור בעקבות המסקנות שהופקו מאז.

אולם, נראה כי עדיין ישנם תחומים רבים שנותרו חשופים וללא מענה, וכעת עם פרוץ משבר הקורונה הבינלאומי מתגלים ועולים על פני השטח בפרק זמן קצר. למדינות רבות לקח ימים ארוכים ואף שבועות כדי להתחיל להעניק מענה בסיסי למשבר, ואילו מדינות אחרות נותרו, עדיין, ללא מענה אמיתי.

ל MyCity תכונות שיכולות לסייע משמעותית בעת התמודדות עם משבר בקנה מידה דומה

MyCity נולדה מתוך התמודדות עם אחד המשברים העצובים שידענו במדינה - אסון הכרמל. מאז, התפתחה המערכת רבות כדי להעניק פתרון מלא לארגונים החווים מצבי משבר וקטסטרופה. אם באמצעות MyCity תוכלו לנהל בצורה אפקטיבית את השגרה התפעולית והלוגיסטית, הרי שמלוא יכולותיה של המערכת יתגלו בחירום, כאשר כל המידע שנשמר בעת פעילות השגרה יתורגם מיידית לפעולות עזרה וסיוע בעת מעבר למצב חירום.

MyCity מבוססת על בינה מלאכותית ונבנתה במיוחד כדי להעניק לארגונים ורשויות פתרון למצבים כגון משבר הקורונה.